e-Guidelines &
e-CME-O

е високо технологична, интуитивна платформа, изграждаща се в динамично партньорство между Фондация „МОРЕ-Дарзалас“, СОНМ и BGO Software, с подкрепата на научните авторски колективи и Български лекарски съюз. Чрез нея ще се осъществява дигитализирането и периодичното обновяване на онкологичните клинични ръководства в реално време, следвайки в динамика всички световни и водещи научни общности и ръководства.

Съвременната отворено-иновативна концепция “e-Guidelines” има основна цел – да подобри качеството и резултатите в цялостното поведение и грижа за пациента с онкологично заболяване чрез навременно повишаване квалификацията на специалистите, основана на доказателствата.

e-CMO (електронно Продължаващо Медицинско Обучение) е естествено продължение на е-Guidelines целящо да предостави на студенти, лекари, специализанти и профилирани специалисти възможността да развият своята мулти- дисциплинарна онкологична грамотност в динамика със съвременните постулати и добри практики  


Партньори