за нас

Фондация МОРЕ-Дарзалас е институция с
нестопанска цел, учредена през юни 2015 г. Във Варна.

Първата част на наименованието ѝ е абревиатура, гласяща: Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти. Тя препраща към главната цел на фондацията: да усъвършенства мисленето, методологията и практиката в областта на българската клинична онкология.

Втората част на наименованието ѝ е древнотракийският бог Дарзалас, считан за покровител на античния град Одесос, днешна Варна. В името му е вложен индоевропейският корен ther – смел, а старобългарският език го e пренесъл през вековете в глагола дрьзовати – осмелявам се, дръзвам, дерзая. Тази символика препраща към ежегодните номинации, с които фондацията избира личности и връчва наградата Венец на дързост – за принос в българската клинична онкология. Фондация

МОРЕ-Дарзалас функционира като
неправителствени онкологични проекти,
предназначени да работят в области с най-
чувствителна дисфункция на официалните
държавни институции. Без да претендира за
алтернативни дейности, фондацията реабилитира
повечето институционални инертности в
националната онкология.“

БГО Софтуер ООД е водеща българска компания с над десет години опит в сферата на създаване, изграждане и интегриране на здравни софтуерни продукти.

БГО Софтуер ООД, посредством своя екип от професионалисти, проектира, създава и разработва свои авторски софтуерни системи и модули за медицинско управление.

Ние сме съветници, дизайнери и разработчици, които помагат на фармацевтичните, биотехнологичните, академичните и здравните организации да преодоляват технологичните предизвикателства, да изграждат иновативни бизнес модели, да оптимизират и автоматизират процесите и да повишават удовлетвореността на клиентите.

Чрез използване на нови дигитални технологии и спазване на съвместими с индустрията стандарти и практики, БГО Софтуер ООД работи за подобряване на здравните услуги в различни области. Осигуряване на персонализирани грижи и по-добри резултати за пациентите и справяне с широк спектър от здравни проблеми и всичко това благодарение на възможностите, които предоставят модерни софтуерни технологии.

В сътрудничество с водещи организации в сферата на здравеопазването, БГО Софтуер ООД изгради модулно-базирани решения и платформи, които подобряват ангажираността на пациентите и гарантират бързи, ефективни и гъвкави работни процеси и подобрена сигурност на данните.

Ние създаваме максимална стойност за фармацевтичните, академичните и биотехнологичните организации, като обединяваме дигиталното си мислене с най-новите технологии и най-добри практики, в съответствие със стандартите за качество ISO 9001 и ISO 27001, 21 CFR, част 11, и GMP.